REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.WARRIORHOLSTER.EU

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy regulamin zawiera zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego warriorholster@eu przez Konsumentów, celem zakupu asortymentu znajdującego się na stronie warriorholster@eu, a także innych przedmiotów, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Sprzedającego i Kupującego.
  • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://warriorholster.eu/regulamin
  • Sklep internetowy działający pod adresem warriorholster.eu jest własnością firmy: Alamo Magdalena Lemańska zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nr NIP: 8321915693, REGON: 387431177 (dalej „Sklep” bądź „Sprzedający”), z którą klienci mogą się kontaktować pod adresem email: warriorholster@gmail.com
  • Warriorholster.eu prowadzi sprzedaż towarów jedynie za pośrednictwem sieci Internet.
  • Przed zawarciem umowy, założeniem konta, Kupujący zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu i w przypadku akceptacji postanowień w nim zawartych zaznacza odpowiednie pole w formularzu, tzw. „checkbox”.
  • Niniejszy regulamin nie ma na celu ograniczenia praw Konsumenta. Wobec powyższego, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w nim zawartych, będą one zawsze rozstrzygane na korzyść Kupującego.
 • WYMAGANIA TECHNICZNE
  • Do korzystania ze Sklepu konieczne są:
   • komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie podłączone do Internetu;
   • poprawnie skonfigurowana dowolna współczesna przeglądarka internetowa (w przypadku Internet Explorer przynajmniej wersja IE8, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 26 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 26 i wyższej); Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania przeglądarki niezgodnej z powyższym standardem;
   • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
   • przeglądarka z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi języka JavaScript, więcej informacji o plikach Cookies stosowanych w Sklepie znajduje się pod adresem: http://warriorholster.eu/polityka-cookies
 • ZASTRZEŻENIA
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Sklepu, powodującego przerwy w dostępie do korzystania z niego. Spowodowane jest to w szczególności koniecznością aktualizacji danych prezentowanych na stronie Sklepu.
  • Podczas korzystania przez Kupującego ze Sklepu, Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych jedynie w plikach Cookies.
 • WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  • Osoby korzystające ze sklepu internetowego warriorholster.eu mają możliwość robienia zakupów poprzez dokonanie rejestracji, w ten sposób tworzone jest konto, w którym gromadzone są informacje o Kupującym i które dotyczy jego działań w serwisie warriorholster.eu. Konto zarejestrowane na stronie warriorholster.eu ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo żądać usunięcia swojego konta w serwisie warriorholster.eu w dowolnym momencie, po wysłaniu oświadczenia woli o usunięcia konta na adres e-mail warriorhoster@gmail.com. W przypadku trwania realizacji zamówienia i jednoczesnego otrzymania oświadczenia woli o usunięciu konta, jego usunięcie nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.
  • Rejestracja na stronie warriorholster.eu jest dobrowolna i bezpłatna.
 • WARUNKI PŁATNOŚCI
  • Konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za produkt zakupiony na stronie sklepu warriorholster.eu w terminie do 14 dni od momentu zawarcia umowy, w przeciwnym wypadku transakcja zostanie anulowana przez Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową. Płatność obejmuje także koszty dostawy.
  • Kupujący ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem:
   • systemu płatności online Przelewy24, w przypadku wystąpienia problemów z dokonaniem płatności, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego bezpośrednio na stronie Przelewy24;
   • przelewu bankowego na konto nr 72 1140 2004 0000 3602 8062 8891.
 • REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA
  • Czas realizacji zamówienia trwa do 48 godzin, liczony jest od momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego i nie uwzględnia czasu dostarczenia przez firmę kurierską. Orientacyjny czas dostawy przez firmę kurierską z reguły wynosi do 48h.
  • Po otrzymaniu płatności Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o rozpoczęciu realizacji zamówienia.
  • W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej przez Sprzedającego, Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą wysyłkę.
  • Koszty dostawy wyliczane są na podstawie zawartości koszyka i wybranej formy dostawy.
  • Aby wycofać złożone zamówienie, należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową warriorholster@gmail.com. Nie ma możliwości wycofania zamówienia, które zostało już wysłane, nie wyklucza to jednak prawa Kupującego do odstąpienia od umowy.
  • Sklep internetowy warriorholster.eu ma prawo do odstąpienia od umowy w termienie do 14 dni od jej zawarcia w przypadku braku towaru w magazynie lub w momencie wystąpienia innych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych. O powyższym Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie, a w przypadku gdy płatność została już dokonana, sklep warriorholser.eu zwróci należność Kupującemu.
 • REKLAMACJE I GWARANCJE
  • Sklep warriorholster.eu jest odpowiedzialny za wady sprzedawanych produktów na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji pisemnie na adres Alamo Magdalena Lemańska Działy 1b, 98-310 Czarnożyły lub drogą elektroniczną na adres warriorholster@gmail.com w terminie 2 lat od momentu otrzymania towaru.
  • Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Alamo Magdalena Lemańska Działy 1b, 98-310 Czarnożyły.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy albo Sprzedający zwróci wartość reklamowanego towaru.
  • Sklep warriorholster.eu nie odpowiada za wady towaru, o których Kupujący wiedział w momencie zawierania umowy.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
  • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa należy przesłać na adres Alamo Magdalena Lemańska Działy 1b, 98-310 Czarnożyły lub drogą elektroniczną na adres warriorholster@gmail.com
  • Kupujący ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy rzecz na własny koszt pod adres Alamo Magdalena Lemańska Działy 1b, 98-310 Czarnożyły lub niezwłocznie przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  • Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
  • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności.
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, umowę uważa się za niezawartą.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • Spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
  • Dokonanie zakupu oznacza akceptację regulaminu.
  • Wszelkie uwagi co do regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: warriorholster@gmail.com